מתן ייעוץ משפטי שוטף למעסיקים בכל הנוגע להעסקת עובדים בתחומים שונים, כגון קבלה לעבודה, סיום העסקה, שעות עבודה ומנוחה, היעדרות מעבודה, שינויים בתנאי העסקה ועוד.

 • עריכת הסכמי עבודה.
 • ליווי מעסיקים בהתדיינויות משפטיות בכל הערכאות.
 • ליווי מעסיקים בהליכי ביקורת מטעם משרד האוצר.
 • טיפול במקרי הטרדות מיניות במסגרת יחסי העבודה.
 • יישום והטעמת חוקי העבודה החדשים והמתחדשים בחברות ומעסיקים קטנים.
 • ניסוח הסכמים בתחומים שונים לרבות הסכמי עבודה, הסכמי מתן שירותים, והסדרת גישור.
 • ניהול מו"מ בין צדדים וניסיון ליישוב מחלוקות.
 • מתן הרצאות.
 • מתן חוות דעת משפטיות.

 

המשרד מספק גם שירותים משפטיים למעסיקים על בסיס קבוע בצורת ריטיינר חודשי.

 

 

 

 

במסגרת משפט העבודה קיימים חוקים המכונים חוקי המגן.

מעסיקים שלא מקיימים את החוקים חשופים לסנקציות פליליות, כלומר ניתן להעמידם לדין פלילי.

 

משרד הכלכלה, משרד התמ"ת דאז, הרחיב בשנים האחרונות את האכיפה והפיקוח על קיום חוקים אלה וזאת בעקבות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011. במסגרת זאת, משרד הכלכלה עורך ביקורות אצל מעסיקים ומגיש התראות, עיצומים כספיים ואף כתבי אישום.

 

יודגש, כי מכח החוק להגברת האכיפה מזמין השירות אף הוא חשוף להטלת אחריות אישית בכל הקשור לעמידה ושמירה על חוקי העבודה כלפי עובדי הקבלן או עובדי חברת השירותים.

 

משרדי עוסק בליווי מעסיקים בכל שלבי ההליך של משרד הכלכלה החל משלב הגשת המסמכים, ערעור על עיצומים כספיים ועד להגנה כנגד כתבי אישום.

 

 

 

 

ברשותי ניסיון בייעוץ משפטי לקבלני כח אדם  וחברות מיקור חוץ.

 

קבלן כח אדם

בשנת 1996 נחקק חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם.

תכלית החוק היתה להפחית את כמות העובדים המועסקים בחברה בתנאים נחותים מאלו של עובדים רגילים  ולייחד את הזיקה לקבלני כוח אדם למתן פתרון זמני/ארעי. במסגרת זו, החוק קובע תקופת העסקה מקסימאלית של עובד באמצעות קבלן כוח אדם.

נוכח הבעייתיות הנעוצה פעמים רבות בהתקשרות באמצעות חברות כוח אדם, קבעו בתי הדין לעבודה בפסיקותיהם מן השנים האחרונות, כי בנסיבות בהן הקבלן אינו משלם לעובד את זכויותיו שבדין, יש לראות במשתמש בפועל כמעסיק במשותף לצורך הזכויות הקבועות בחוקי המגן ובצווי ההרחבה.

 

מיקור חוץ

עבודת מיקור חוץ הינה העברת חלק מפעילות הגופים לגורמים חיצוניים, כאשר הגורמים החיצוניים מבצעים את המשימות באמצעות עובדים מטעמם.

במסגרת זו, מתעוררות מספר סוגיות משפטיות לרבות מיהו המעסיק בפועל, מהן הזכויות של אותם עובדים לשכר ותנאים נלווים וכד'.

קבלני כח אדם וחברות מיקור חוץ יכולות לפנות למשרדי לצורך ייעוץ וליווי משפטי שוטף בכל הסוגיות המתעוררות.

 

 

 

 

ברשותי ניסיון בחוקי העסקת עובדים זרים לרבות הביטוחים הדרושים לצורך העסקתם, תנאי העסקתם, תנאי מגורים וכד'.

צברתי ניסיון רב בניהול תביעות של עובדים זרים כנגד מעסיקיהם לרבות עובדים בענף הבניין ובענף החקלאות.

 

אם הוגשה נגדכם תלונה או תביעה אתם מוזמנים לפנות למשרדי.

 

 

 

 

 

 • מתן ייעוץ משפטי שוטף לעובדים החל מהקבלה לעבודה ועד לסיומה ובעת פרישה.
 • ליווי העובד בהליכי הגיוס והקליטה לעבודה.
 • בדיקת הסכמי העסקה.
 • הרעת תנאי העסקה.
 • ליווי העובד בעת התפטרות ופיטורים.
 • בדיקת זכאות לפיצויי הלנה.
 • ליווי וייצוג עובדים בהליכים בשימועים ובוועדות משמעת וכד'.
 • טיפול בזכויות נשים – ליווי וייעוץ משפטי לאמהות, נשים בהיריון ולאחר לידה, במהלך טיפולי הפריה ובהליכי אימוץ.
 • זכאות לתשלומים מכוח חוקים וצווי הרחבה שונים כגון: חוק דמי מחלה, חוק חופשה שנתית, דמי הבראה, שעות עבודה ומנוחה לרבות שעות נוספות.
 • בזיקת בדיקת זכאות פנסיונית.
 • זכויות מכוח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה.
 • מילואים.
 • תשלום שכר מינימום.
 • פיטורים בחוסר תום לב.
 • שוויון הזדמנויות בעבודה.
 • הטרדה מינית בעבודה.
 • זכויות עובדי קבלני כח אדם ונותני שירותים.
 • זכויות עובדים זרים.

 

אם נתקלתם בבעיה ו/או יש לכם שאלה ו/או הינכם נדרשים לליווי וייעוץ משפטי הינכם מוזמנים לפנות למשרדי.

 

 

 

 

ע"פ צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק  לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 מחויבים המעסיקים לבטח את עובדיהם בפנסיה מקיפה.

 

אם הינכם זקוקים לייעוץ משפטי בתחום הפנסיה, ניתן לפנות למשרדי לצורך ייעוץ משפטי בנושא.

 

 

 

 

 

במסגרת משפט העבודה קיימים חוקים המגנים על נשים בעבודה.

משרדי מתמחה במתן ליווי משפטי לנשים במהלך תקופת העסקתן ובעת סיומן, היריון ולאחר לידה, שמירת היריון, בעת טיפולי פוריות, אימוץ, חוסר שיווין הזדמנויות בעבודה ובהטרדות מיניות.

 

מלבד ייצוג בבתי הדין לעבודה, הנני מטפלת בליווי משפטי מול הממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה.

אם נתקלת בבעיה ו/או שאלה ו/או הינך מרגישה שזכויותיך נפגעו  - הינך מוזמנת לפנות למשרדי.

 

1

ייעוץ משפטי

וייצוג מעסיקים

2

 

ייצוג מעסיקים

בהליכי האכיפה

של משרד הכלכלה

3

 

ייעוץ

לקבלני כוח-אדם

וחברות מיקור חוץ

4

 

העסקת עובדים זרים

5

 

ייעוץ משפטי

וייצוג עובדים

6

 

פנסיה

7

 

נשים

בעבודה

מתן שירות משפטי

בכל הנושאים הקשורים לדיני עבודה,

הן למעסיקים והן לעובדים.

מתן שירות משפטי

בכל הנושאים הקשורים לדיני עבודה,

הן למעסיקים והן לעובדים.

שירותים משפטיים למעסיקים כגון:

 • ייעוץ משפטי שוטף וייצוג בהתדיינויות משפטיות.
 • ייצוג בהליכי האכיפה של משרד הכלכלה.
 •  ייעוץ משפטי לקבלני כוח-אדם וחברות מיקור חוץ.
 • העסקת עובדים זרים.

 

 

ראה פירוט בהמשך

 

שירותים משפטיים לעובדים כגון:

 •  ייעוץ משפטי וייצוג בהתדיינויות משפטיות.
 • ייעוץ בנושא הביטוחים הפנסיונים.
 • זכויות נשים בעבודה.

 

 

ראה פירוט בהמשך

 

 

עו"ד איילת זיו-אביעוז   ההגנה 11, פ"ת
 

Phone: 03-5320263/4 :טל      Mobile: 052-2251321 :נייד        Fax: 153-52-2251321 :פקס     E-mail:  ayelet@zivavioz-law.co.il :אי-מייל

 

 ההגנה 11, פ"ת

 

Phone: 03-5320263/4 :טל

 

Mobile: 052-2251321 :נייד

 

Fax: 153-52-2251321 :פקס

 

E-mail:  ayelet@zivavioz-law.co.il :אי-מייל