פיצויים ללא הוכחת נזק לטובת מועמדת לעבודה (עורכת דין) שהגיעה לריאיון עבודה ולא התקבלה על רקע היותה דתייה ואמא.

 

המועמדת הגישה תביעה לפיצוי בטענה כי, במהלך ראיונות העבודה נשאלה אודות גילה, מצבה המשפחתי, לרבות מספר ילדיה וגילם, וכן לגבי התכנון המשפחתי שלה, והכל תוך שהמראיין העיר הערות בדבר השתייכותה למגזר "הדתי-חרדי".

 

התובעת ציינה, כי במהלך הראיונות נאמרלה בצורה מפורשת, כי היא בעלת הכישורים הנדרשים למשרה, מאידך נאמר לה שהחברה מחפשת עורך דין שיכול להקדיש עצמו באופן מלא לתפקיד, עם יכולת לעבוד שעות עבודה רבות ונכונות לסוע לחו"ל בעת הצורך, ומצבה המשפחתי עלול להשפיע על אפשרות זו.

 

תביעתה התבססה על חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח-1988, האוסר אפליה מצד מעסיקים בין עובדיו או בין דורשי עבודה, בין היתר מחמת היותם הורים או מחמת דתם, בקבלה לעבודה.

עוד קובע החוק, כי חובת ההוכחה מוטלת על המעסיק – כלומר על המעסיק להוכיח בתביעות מסוג זה שפעל שלא בניגוד להוראות החוק.

 

 

 

בית הדין קיבל את גרסת התובעת וקבע שהמעסיק לא הצליח להוכיח שלא פעל בניגוד להוראות החוק.

 

בהתאם פסק פיצוי בסך של 50,000 ₪ הכולל בחובו גם פיצוי בגין עוגמת נפש שנגרמה לתובעת עקב התנהגותה של הנתבעת.

 

 

 

השלכות ההחלטה:

על מעסיק לברור את השאלות ששואל מועמדים לעבודה - הן בהתייחס לגיל המועמד, הן בהתייחס לאמונתו והן בהתייחס למצבו המשפחתי.

 

 

 

 

פיצוי בגובה 50,000 ש"ח למועמדת שלא התקבלה  לעבודה

פיצוי בגובה 50,000 ש"ח למועמדת שלא התקבלה  לעבודה

 

עו"ד איילת זיו-אביעוז   ההגנה 11, פ"ת
 

Phone: 03-5320263/4 :טל      Mobile: 052-2251321 :נייד        Fax: 153-52-2251321 :פקס     E-mail:  ayelet@zivavioz-law.co.il :אי-מייל

 

 ההגנה 11, פ"ת

 

Phone: 03-5320263/4 :טל

 

Mobile: 052-2251321 :נייד

 

Fax: 153-52-2251321 :פקס

 

E-mail:  ayelet@zivavioz-law.co.il :אי-מייל